Susanne Wahlberg
Susanne Wahlberg, certifierad Rosenterapeut

Ett möte med dig själv ger större närvaro i livet

Rosenmetoden är en lyhörd kroppsbehandling där du med terapeutens närvarande händer blir mer medveten om hur du mår i din kropp, vad du känner, önskar och vill.

I den fysiska avspänningen blir kroppen friare och du får mer kontakt med dina känslor. Det kan vägleda dig i livet!

Lider du av stressymptom eller något smärttillstånd kan Rosenmetoden hjälpa. Forskning visar dessutom att själva beröringen har en läkande effekt.

 

Rosenanamma

VILL DU BOKA TID ELLER
HAR DU FRÅGOR?

Boka tid