fyren

När ditt inre motstånd försvinner upptäcker du att du får kraft och styrka från Livet självt”

                                                                      

Ett möte med dig själv ger större närvaro i livet


Rosenmetoden är en lyhörd kroppsbehandling där du med terapeutens närvarande händer blir mer medveten om hur du mår i din kropp, vad du känner, önskar och vill.

I den fysiska avspänningen blir kroppen friare och du får mer kontakt med dina känslor. Det kan vägleda dig i livet!

Lider du av stressymptom eller något smärttillstånd kan Rosenmetoden hjälpa.

Forskning visar dessutom att själva beröringen har en läkande effekt.


Om Rosenmetoden


Rosenmetoden är en kroppsbehandling som löser upp lagrade muskelspänningar i kroppen. Spänningarna är ibland omedvetna och begränsar oss psykiskt och fysiskt. Det är tröttande och ofta smärtsamt.


När vi anpassar oss till omgivningens krav eller andra situationer i livet bygger vi samtidigt upp muskelspänningar. Det kan bli till en vana, en naturlig del av oss, och många bär på så sätt med sig spår av händelser ända från barndomen.


I en Rosenbehandling berör terapeuten kroppens muskler i syfte att medvetandegöra spänningar och få musklerna att slappna av.  I avspänningen blir andningen friare och får större utrymme . Det ger ökad rörlighet och större känslomässig kontakt med kroppen. Det kan också hända att känslor från de tillfällen när spänningen uppstod i kroppen nu får sitt utlopp.


Om mig


Sedan 1998 är jag certifierad Rosenterapeut, tidigare verksam i Jönköping, och i Vadstena fram till april 2022.

Mitt ursprunliga engagemang för miljöfrågor har lett mig vidare till att intressera mig för etik och vår inre utveckling. När jag fann Rosenmetoden upptäckte jag att den trots sin varsamhet var en kraftfull metod som bidrog till en vilja och längtan att skapa fred med mig själv och med min omgivning.


Kontakt


Nu öppnar praktiken i ny lokal i Mölnlycke Fabriker

på Bruksgatan 17


Ordinariepris för privatpersoner är 800 kr/ behandling (ca 60 min)

Betalning sker kontant eller med swish


Är du företagare tag kontakt för prisuppgift

Tänk på att du kan använda friskvårdsbidrag för Rosenmetoden


För mer info eller bokning:

e- post susanne@rosenanamma.se

telefon 070- 233 12 49