Om mig


Sedan 1998 är jag certifierad Rosenterapeut, tidigare verksam i Jönköping, och i Vadstena fram till april 2022.


Mitt ursprunliga engagemang för miljöfrågor har lett mig vidare till att intressera mig för etik och vår inre utveckling. När jag fann Rosenmetoden upptäckte jag att den trots sin varsamhet var en kraftfull metod som bidrog till en vilja och längtan att skapa fred med mig själv och med min omgivning.


Jag har tidigare varit lärare i drygt 20 år i grundskola, gymnasium och inom Kriminalvården


Förutom Rosenterapeututbildningen har jag genomgått utbildningar/kurser som gett mig kunskap som jag använder som stöd i vårt möte:


Psykosyntes vid HumaNova i Göteborg, tvåårig utbildning till psykosynteskonsult


Studier i Religionsvetenskap, Tros- och livsåskådningsvetenskap och Psykologi


Svenska kyrkans grundkurs