Om Rosenmetoden


Rosenmetoden är en kroppsbehandling som löser upp lagrade muskelspänningar i kroppen. Spänningarna är ibland omedvetna och begränsar oss psykiskt och fysiskt. Det är tröttande och ofta smärtsamt.


När vi anpassar oss till omgivningens krav eller andra situationer i livet bygger vi samtidigt upp muskelspänningar. Det kan bli till en vana, en naturlig del av oss, och många bär på så sätt med sig spår av händelser ända från barndomen.


I en Rosenbehandling berör terapeuten kroppens muskler i syfte att medvetandegöra spänningar och få musklerna att slappna av.  I avspänningen blir andningen friare och får större utrymme . Det ger ökad rörlighet och större känslomässig kontakt med kroppen. Det kan också hända att känslor från de tillfällen när spänningen uppstod i kroppen nu får sitt utlopp.


Rosenmetoden kan vara ett alternativ för den som:

Lider av fysisk smärta

Har muskelspänningar eller hållningsproblem

Lider av sömnlöshet eller trötthet

Har svårt att slappna av i en stressad vardag

Vill uppnå större kroppsmedvetande

Söker ett bättre välbefinnande och ökad självkännedom

Söker en fysisk eller känslomässig förändring

 

Några citat från Marion Rosen: 

"Detta arbete handlar om förändring - från den person vi tror att vi är till den person som vi verkligen är. I slutändan kan vi inte vara någon annan."

 

"Där du håller finns alltid en möjlighet att släppa, och när du släpper förändras alltid bilden av dig. För när något händer inom dig, händer också något på utsidan."

 

"Håller vi tillbaka en känsla, håller vi tillbaka alla.Marion Rosen (1914- 2012) utvecklade metoden utifrån sin erfarenhet som sjukgymnast under efterkrigstiden. Hon fann i sitt arbete att det fanns ett samband mellan tillfrisknande och känslorna från traumat. De som hade känslomässig kontakt med sina upplevelser blev snabbare återställda. Hon hjälpte till att lyfta fram minnena med några enkla ord om vad hon såg i kroppen. Inom Rosen kallar vi ofta ordet för den tredje handen.

 

Utbildningen till Rosenterapeut sker sedan 2019 vid HumaNova, tidigare vid Axelsons gymnastiska institut.

 

Jag arbetar under sekretess och för din och min trygghet har jag försäkring hos Svedea.

 

Vid följande tillstånd är Rosenmetoden inte lämplig:

Akut kris
Aktivt drogmissbruk 
Medicinering med starka psykofarmaka och sömnmedel
Psykisk sjukdom som t ex schizofreni